Kontak Ons: 012 361 5526

Die Kaart met n bonus

Kry Jou Kaart Nou!

Welkom by Pretorium Trust

Met ʼn ledetal van bykans 22 000, is Pretorium Trust ʼn nie - winsnemende koopvereniging wat die verbruiker reeds vir 76 jaar bedien.

Wat Maak Ons Uniek

Die grootste bydraende faktor tot ons sukses is dat geen meerderheidsaandeelhouers bestaan wat op die netto wins aanspraak kan maak nie. Lede is die gesamentlike eienaars van die Koöperasie, het gelyke stemreg en deel gevolglik op ʼn gelyke basis in die totale netto wins, proporsioneel tot hul individuele jaarlikse aankope.

Voordele van Pretorium Trust
 • Geen meerderheid aandeelhouers.
 • Jaarlikse kontantbonusse, geen onbruikbare kredietpunte of lugmyle nie.
 • Die totale netto wins word as bonus aan lede op hulle jaarlikse aankope verklaar.
 • Tot 45 dae rentevrye krediet vir aankope met die gebruik van die Pretorium Trustkaart.
 • Meer as 5 000 winkels om van te kies, insluitende nasionale kettingwinkels en kleinhandelaars.
 • 'n Pretorium Trustkaart het ingeboude kontroles wat jou help om binne jou begroting te bly.
 • Pretorium Trust se aankoopkaart kan ook vir brandstofaankope gebruik word. (Geen bonus).
 • Huurkoop finansiering en kontantlenings teen vaste mededingende rentekoerse. Geen addisionele kostes nie.
 • Korttermynversekeringpremies kwalifiseer ook vir die jaarlikse bonus.
 • Slegs een rekening om maandeliks te betaal, wat insluit aankope, huurkoop-, lenings- en begrotingspaaiemente sowel as versekeringspremies.
Koste van Krediet.

Lidmaatskapfooi: R10,00 eenmalig

Kaartfooie
 • Kaartfooi: R80,00 per kaart, per jaar
 • Kaartbeveiliging: R12,00 per jaar per kaart (opsioneel)
 • Kaartfooi by vervanging: R25,00
Betalings

Die volgende kostes, indien van toepassing, sal verhaal word:

 • Kontantbetalings by Pretorium Trustkantoor (fooi per R100,00) R0,50
 • Krediet/Debietkaart betalings by Pretorium Trustkantoor (fooi per R100,00) R1,50
Rentekoers

Ope rekening: Enige bedrag wat nie op die betaaldatum (laaste werksdag van die maand) betaal is nie, sal vrygestel wees van rente, indien betaal is voor die 10de van die daarop volgende maand, waarna dit rente sal dra teen 8 % per jaar bo banke se prima uitleenkoers en sal wissel saam met die prima uitleenkoers.

Begrotingsrekening.

Aankope wat op begroting gedoen word kwalifiseer oor vir die jaarlikse bonus. Rente bereken teen die prima uitleen koers van banke plus 4 %. Onderhewig daaraan dat indien bogenoemde rentekoerse ter enige tyd die toepaslike maksimum voorgeskrewe rentekoers ingevolge die Nasionale Kredietwet sou oorskry, die toepaslike maksimum voorgeskrewe rentekoers sal geld.

Transaksiefooie
 • Per transaksie R1.00
 • Maandeliks: Heffing op aankope - Alle aankope by Shoprite, Checkers, Checkers Hypers, House & Home, OK Meubelwinkels, PICK N PAY EN PICK N PAY FAMILY STORES 0.70%
 • Adminfooi op brandstofaankope: (geen bonus) 1.75 %

Hierdie kostes is onderhewig aan wysiging.

Bonus

'n Pretorium Trustrekening is op die laaste werksdag van die maand betaalbaar. Dit ten spyt, sal betalings wat nie later nie as die derde dag van die daaropvolgende maand ontvang word, ook vir bonus kwalifiseer. Indien die derde dag op ʼn naweek of openbare vakansiedag val, kan die rekening nog op die daaropvolgende werksdag betaal word.