Kontak Ons: 012 361 5526

Die Kaart met n bonus

Kry jou kaart nou

Korttermynversekering

Pretorium Trust is bevoorreg om vir meer as 33 jaar as tussenganger met Santam geassosieer te wees.

SANTAM is vandag een van die grootste korttermyn-versekeraars in Suid-Afrika en is reeds met verskeie toekennings bekroon vir hul sukses en uitstekende diens aan die publiek in die korttermyn versekeringsbedryf.

Duisende lede van Pretorium Trust maak met vrug gebruik van hierdie groepkorttermynversekeringsskema, wat persoonlike lyne sowel as kommersiële versekering insluit. Baie skole het ook oor die afgelope aantal jare as lede van Pretorium Trust aangesluit en geniet die voordele wat die kommersiële versekeringsfasiliteite aanbied.

Pretorium Trust het nou ook tussengangerooreenkomste met twee addisionele versekeringsmaatskappye, naamlik Hollard en Zurich aangegaan en lede kan nou ook van hulle versekeringsfasiliteite gebruik maak.

Lede wat belangstel het dus nou ‘n keuse om kwotasies van drie onderskrywers aan te vra.

Benewens die feit dat premies wat betaal word, ook kwalifiseer vir die jaarlikse bonus wat lede op hul aankope verdien, hef Pretorium Trust geen makelaarsfooie op hierdie polisse nie en is slegs ‘n maandelikse heffing van R14 betaalbaar.

Pretorium Trust is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer (lisensie nr. 2753) en statutêre kennisgewings ten opsigte van Pretorium Trust se versekeringsbemarkers is soos volg:


Statutere Kennisgewings