Kontak Ons: 012 361 5526

Die Kaart met ʼn Bonus

.

Welkom by Pretorium Trust

Pretorium Trust is een van die toonaangewende Koopverenigings in Suid-Afrika en lewer reeds sedert 1938 voordelige aankoopfasiliteite aan sy lede.

Bykans 22 000 lede, wat huishoudings, skole, kerke en besigheidsondernemings insluit, geniet vandag die finansiële voordele wat deur Pretorium Trust aangebied word. Met die elektroniese aankoopkaart wat aan hulle uitgereik word, kan hulle landswyd by meer as 7 000 winkels hulle aankope doen.

Die rede vir Pretorium Trust se sukses is voor die hand liggend:

Weens die feit dat Pretorium Trust as ‘n Koöperasie geregistreer is, is die lede die gesamentlike eienaars en deel hulle op ‘n gelyke basis in die totale jaarlikse netto wins. Daar is dus geen meerderheidsaandeelhouers waarvoor voorsiening gemaak moet word nie.

Die jaarlikse wins word aan die einde van November van elke jaar aan lede betaal en word bereken as ‘n persentasie bonus op hul aankope gedurende die jaar. Die bonusverklaring vir 2018 het 4,26% bedra en in reële terme is R52 miljoen aan lede uitbetaal.

Pretorium Trust verskaf ook finansiering aan lede ten opsigte van motoraankope en luukse goedere teen mededingende vaste rentekoerse en geen inisiëringsfooie of administratiewe kostes word gehef nie.

Vir lede wat belangstel reël Pretorium Trust, as ‘n tussenganger, korttermynversekering met Santam Beperk en die maandelikse premies kwalifiseer ook vir die jaarlikse bonus.


Kontak Ons

 • Pretorium Trust (Koöp) Bpk
 • Ingersolweg 40,
 • Lynnwood Glen,
 • Pretoria,
 • 0081
 • Kantoor ure: Ma-Vry 08:00 - 16:30
 • Tel: 012 361 5526
 • Faks: 012 361 5773
 • E-pos: pretorium@pretorium.co.za
 • Verlore of gesteelde kaarte (Na-ure): 0800110929
  page counter