Kontak Ons: 012 361 5526

Die Kaart met n bonus

Kry Jou Kaart Nou!

Assupol

Beskermingsplan:

  • Uitstekende premies
  • Geen mediese toetse.
  • Balans na aftrekking word in u boedel betaal
Begrafnisplan:

  • Uitstekende premies
  • Eise word binne 48 uur betaal

Die Begrafnisplan voorsien polisdekking aan die Hooflid OF die hooflid en 1 gade, OF Hooflid, 1 gade en 5 kinders onder die ouderdom van 21 OF 25 jaar indien as voltydse student geregistreer is.


Begrafnisplan Aansoek Aflaai